0

می خواهید به ایران برید؟

1 年前

.سلام. اسم من مارتیه و آمریکاییم

.یه سال پیش ایران رفتم و خیلی ازش خوشم آمد

.با دانشجو های فارسی دیگه می خوام صحبت کنم


!یویدیو از سفرمو ببینید لطفا


受欢迎的

0
Suleyman
Flag英语21 小时前
评论: 7报告
0

Marty

Flag
(693)
$18.95
USD/h
class
英语
globe
美国
time
990
预订课程