0

می خواهید به ایران برید؟

1 年前

.سلام. اسم من مارتیه و آمریکاییم

.یه سال پیش ایران رفتم و خیلی ازش خوشم آمد

.با دانشجو های فارسی دیگه می خوام صحبت کنم


!یویدیو از سفرمو ببینید لطفا


受欢迎的

0
Nicole
Flag英语1 天前
评论: 0报告
fluency
english
speaking
reading
writing
0
Milena
Flag格鲁吉亚语4 小时前
评论: 0报告
0
Isabel
Flag西班牙语3 小时前
评论: 0报告
aprender
español
learning
spanish
spanisch

Marty

Flag
(673)
$18.95
USD/h
class
英语
globe
美国
time
951
预订课程