0

แก้วตาดวงใจ / gâew dtaa duang jai

1 年前
Do you know ...... What does it means? 
📷
แก้วตา gâew dtaa = lens ดวงใจ duang jai = heart

These two things are important for you. So when we combine these two words, it means 'beloved' = the apple of one’s eye

Example sentences:

- ลูกเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อแม่
lôok bpen gâew dtaa duang jai kŏng pôr mâe
Children are the apple of their parents eyes

- เธอคือแก้วตาดวงใจของฉัน
ter keu gâew dtaa duang jai kŏng chăn
You are the apple of my eye
thai

受欢迎的

0
Diana Alejandra
Flag西班牙语9 小时前
评论: 0报告
trabalenguas
practica
espanol
actividad
divertida
0
Alejandra
Flag西班牙语4 小时前
评论: 0报告
0
Nicole
Flag英语20 小时前
评论: 3报告
english
fluency
speaking
listening

Kruu Cherry

Flag
(40)
$15.00-16.00
USD/h
class
泰语
globe
泰国
time
53
预订课程