Profile Picture

Tính năng trò chuyện nhóm với người dùng.

7 个月前
Bạn ơi cho mình hỏi giờ tính năng chát voice, trò chuyện nhóm với bạn bè trên trang web này ở phần nào nhỉ. Mình ko thấy. Thank bạn nhé.

受欢迎的

Profile Picture
Profile Picture
Andrés
Flag西班牙语11 小时前
评论: 1报告
vocabulario
conversación
díadelpadre
Profile Picture
Profile Picture
Francisco
Flag西班牙语6 小时前
评论: 0报告
deportes
deportes extremos
conversación
vocabulario
Profile Picture
Profile PictureFlag英语2 天前
评论: 13报告
Profile Picture
Profile Picture
Andrés
Flag西班牙语1 天前
评论: 1报告
comida
alimentos
conversación
vocabulario
MapProfile Picture
英语
Flag 越南
2:19 PM (GMT+07:00)
成为会员: 2015年9月15日